Lid worden?

Informatie lid worden van Hondenvereniging Plezier in Trainen / Rottweilerwerkgroep West-Brabant (HV PIT /RWWB).

Om lid te kunnen worden vul je de lidmaatschapsverklaring van HV PIT in.
Deze verklaring wordt in tweevoud opgemaakt (een exemplaar voor de inschrijver en een exemplaar voor het bestuur (administratie) van de vereniging.
Na invulling en ondertekening word je, met ingang van de datum van ondertekening van deze verklaring door het bestuur, aspirant lid van HV PIT, gedurende 6 maanden.

Conform het hierover gestelde in het HR (Huishoudelijk Reglement) zal, indien er bij monde van het bestuur niet  bij jou niet is aangegeven dat je lidmaatschap onverenigbaar is met de doelstelling van de vereniging, je definitief als lid der vereniging worden aanvaard.

Ben je lid van een door de Raad van Beheer erkende rasvereniging dan word je automatisch lid van de RWWB (Rottweilerwerkgroep West-Brabant).

Om lid te kunnen worden van de RWWB moet je dus:
1) Lid zijn van HV PIT
2) Lid zijn van een erkende rasvereniging (dit kan zijn van bijv. Rottweilers, Dobermannen, Keeshondenclub, Border Collie rasvereniging, als ze maar erkend zijn door Raad van Beheer!

Voor leden die VZH examen willen doen moet men in het bezit zijn van:
* lidmaatschap rasvereniging (lidmaatschapspasje)
* Hondenlogboek hebben
* Stamboom (origineel meenemen, een 2e examen is een kopie voldoende)
* Hondenpaspoort (heeft de hond alle entingen gehad)
* Je dient aan te kunnen tonen dat je een aansprakelijkheidsverzekering hebt.

Contributie / Lidmaatschap
Je wordt als “Persoon” lid, voor bedrag (2022) 100 euro per jaar.
Voor dit bedrag ben je dus lid van HV PIT en indien van toepassing tevens lid van de RWWB.
Dit is een persoonlijk lidmaatschap waarbij je met 1 hond mag trainen.
De contributie voor het aspirant-lidmaatschap bedraagt de helft van de jaarlijkse contributie.

Indien jij als persoon een 2e of meer honden hebt waarmee je traint, betaal je per hond 40 euro extra per jaar.

Een huishouden waarbij 2 verschillende personen “lid” zijn betalen beiden dus het lidmaatschap, en mogen beiden met 1 honden trainen.

Indien je lid bent maar geen hond hebt, betaal je het lidmaatschap voor 1 persoon.

Voor meer informatie mail naar: training@rwwb.info